GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG


  • Hệ thống Digital Office là phần mềm dùng chung của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, triển khai cho tất cả các đơn vị trong Tập đoàn
  • Digital Office gồm các phiên bản:

- Phiên bản Web

- Phiên bản trên Tablet

- Phiên bản trên Mobile

  • Mô hình triển khai:  • Về nền tảng công nghệ: hệ thống chạy trên trình duyệt web (Google Chrome, Mozila Firefox, Microsoft Edge, .v.v.)

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Help generator